Platba

V našom internetovom obchode si môžete zvoliť platbu kartou, cez PayPal alebo platbu na dobierku, z ktorých si Kupujúci môže vybrať počas objednávania.

Platba platobnou kartou

V našom internetovom obchode môžete platiť aj platobnou kartou online, či máte kartou VISA alebo MasterCard. Ak chcete použiť tento spôsob platby, zvoľte si v menu možnosť 'Platobná karta', spracovanie finančnej operácie je vykonané pomocou Computop, pričom počas tejto operácie okrem názvu vydávateľa platobnej karty, čísla karty a dátumy platnosti je potrebné zadať aj kontrolný kód karty. Kontrolný kód je trojčíslie vytlačené na zadnej strane platobnej karty, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti platieb na internete. Najmodernejšia kódovacie technika, ako napr. metóda Secure Socket Layer (SSL) a systém 3D-Secure, Vám ponúka najvyššiu možnú bezpečnosť i pri internetovej platbe. Možnosť platby platobnou kartou sa vzťahuje na celý sortiment tovaru ponuky LASCANA powered by ABOUT YOU. Kúpna cena bude z Vašej karty odpočítaná až po doručení tovaru, avšak táto suma bude blokovaná už pri objednávke.

Platba prostredníctvom služby PayPal

Platíte priamo cez svoj PayPal účet. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na službu PayPal za účelom schválenia ceny objednávky. Hneď po tom, ako na našom účte PayPal obdržíme informáciu o vašom schválení, začne sa proces odoslania objednávky - v závislosti od času prepravy, ktorý je uvedený pri danom tovare. Pri odoslaní tovaru bude z vášho účtu PayPal po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď. zaplatená skutočná fakturovaná cena tovaru. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, je z vášho PayPal účtu zaplatená okamžite po uplatnení zliav, poukážok, atď.

Platba dobierkou

Ak si Kupujúcizvolí platbu na dobierku, tovar bude internetovým obchodom LASCANA powered by ABOUT YOU odoslaný na ním uvedenú dodaciu adresu ako zásielka s dobierkou. Celkovú sumu (hodnotu objednaného tovaru) budete Kupujúci platiť priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru.

Doprava

LASCANA powered by ABOUT YOU doručuje výhradne v rámci územia Slovenska, kuriérskou službou Slovenskej pošty na adresu, na poštu, alebo do BalíkoBOXu. Tovar objednaný v internetovom obchode LASCANA powered by ABOUT YOU Vám doručí logistický partner Slovenskej pošty. O pravdepodobnej dobe doručenia Vás bude kuriérska služba informovať v deň doručenia. Pokiaľ Vám pravdepodobná doba doručenia nevyhovuje, na novom termíne sa môžete dohodnúť s kuriérskou službou na telefónnom čísle 0850 122 413 alebo na webovej stránke www.posta.sk Slovenská pošta ( adresa Bojnická 14, 831 04 Bratislava) odvolajúc sa na identifikačné číslo zásielky. Ak sa v doručení balíka vyskytne prekážka, kuriér na adrese zanechanom tlačive informuje Kupujúceho o prvom pokuse doručeni

Po prvom neúspešnom pokuse doručenia sa ešte raz pokúsime o doručenie balíka, ktoré je bezplatné. Na oznamovacom tlačive je uvedené telefónne číslo kuriéra, telefónne číslo zákazníckeho centra a jeho e-mailová adresa, na ktorých kontaktoch sa môžete dohodnúť o ďalšom mieste a termíne doručenia zásielky a kde sa môže uskutočniť odovzdanie a prebratie zásielky. Tím Kuriérskej služby je veľmi flexibilný a urobia všetko pre to, aby sa zásielka dostala čo najskôr Kupujúcemu. Avšak pracovníci Kuriérskej služby prichádzajú k adresátom od jednej adresy k ďalšej, preto nemožno žiadať, aby kuriér pred príchodom zatelefonoval, alebo sa osobitne dohodol s Kupujúcim, preto je účelné zadať takú adresu, kde je Kupujúci (člen rodiny, spolupracovník, známy) počas dňa dostihnuteľný.

Prevzatie balíka: Pri preberaní balíka prosím vždy skontrolujte, či balenie nie je poškodené! Pokiaľ je obal zásielky poškodený alebo porušený, zásielku od kuriéra nepreberajte alebo trvajte na tom, aby bola spísaná zápisnica o škode. Ak je balík porušený a nie je k nemu pripojený zápis o škode, prosím, nepreberajte balík. V prípade, ak tovar alebo jeho časť chýba,kontaktujte zákaznícky servis. V záujme uplatnenia ďalších možných reklamácií Vás prosíme, aby ste si uchovali doklad o zaplatení tovaru.

Sledovateľnosť pohybu zásielky: Použitím identifikačného čísla zásielky môže Kupujúci sledovať svoje zásielky online na webovej stránke https://www.posta.sk/zmena-zasielky. Ak by ste chceli získať informáciu o stave zásielky alebo o presnom čase prepravy, môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 - 18.00 hodín, na telefónnom čísle 0850 122 413.

Cena prepravy:

Objednaný tovar je doručený zadarmo.

V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že sa vyskytne nedostatok tovaru a tak objednaný tovar internetovým obchodom LASCANA powered by ABOUT YOU môže byť dodaný v niekoľkých balíkoch. E-mailom Vám oznámime všetky potrebné informácie o dodaní chýbajúceho tovaru. Pri Vašom nákupe Vám budú zohľadnené a následne kumulovane odrátané všetky zľavy na ktoré máte pri Vašom nákupe nárok. Ak tým istým Kupujúcim budú v jeden deň, ale v osobitných objednávkach zaslané objednávky domov, LASCANA powered by ABOUT YOU bude spravovať tieto objednávky zvlášť a dodá tovar zvlášť.

Vrátenie

Kupujúci je povinný tovar vrátiť ako bežný vnútroštátny balík. Vrátenie je bezplatné. Kupujúci podľa možností tovar vráti v originálnom balení s prilepenou etiketou z faktúry, kde uvedie dôvod vrátenia tovaru, čím urýchli proces vybavenia spätnej kúpy. Pre uľahčenie spätného zaslania môže kupujúci použiť prilepené etikety!

Ako funguje vrátenie tovaru?

Zabaľte produkt späť do pôvodného balenia a nalepte na balík nálepku nachádzajúcu sa na dodacom liste, na ktorej je už uvedená presná adresa pre vrátenie tovaru. Ak spolu s objednaným produktom nebol doručený dodací list alebo sa tam nenachádza nálepka s adresou pre vrátenie, prosíme Vás, aby ste kontaktovali zákaznícky servis.

Následne môžete podať balík na poštách na celom území Slovenska ako bežný vnútroštátny balík. Prosíme, aby ste si uchovali potvrdenie o vrátení tovaru, kým Vám nebude vrátená suma objednávky.

Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo opotrebovaný, výnimkou použitia potrebného na zistenie charakteru, vlastností a prevádzkyschopnosti tovaru (napr. kupujúci si môže tovar vyskúšať, prezrieť si tovar). Za pokles hodnoty tovaru, škodu a náklady, ktoré vyplývajú zo zjavného opotrebenia – teda ak vrátený tovar je poškodený alebo nesie stopy takého používania, ktoré prekračuje rámec všeobecnej očakávateľnosti – znáša Kupujúci.