Impresum

Zákaznícky servis

E-Mail: zakaznickyservis@lascana.sk Telefón: 0800 008162
Adresa pre vrátenie tovaru je uvedená na dokuentoch pre vrátenie, ktoré sú pribalené v zásielke.

Zodpovednosť za obsah stránky:
(Prosím, na túto adresu neposielajte tovar určený pre vrátenie)

ABOUT YOU SE & Co. KG Domstraße 10
20095 Hamburg
Fax č.: +4940638569445
Tel. č.: +421(0)800008162
E-mail: zakaznickyservis@lascana.sk
Registrácia: Okresný súd Hamburg
Zápis pod číslom: HRA 126781
IČ DPH: SK4120250464

Právne zastúpenie: ABOUT YOU Verwaltungs SE
Registrácia: Okresný súd Hamburg – zápis pod číslom HRB 171601
Predstavenstvo: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese
Predseda dozornej rady: Sebastian Klauke

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra, Slovenská republika

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina, Slovenská republika

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice, Slovenská republika