Cookie box OTTO a pridružené spoločnosti vyžadujú váš súhlas s individuálnym využitím údajov, aby sa okrem iného zobrazovali informácie o vašich záujmoch. Prechádzaním tohto webu, kliknutím na odkaz či na "OK" udeľujete tento súhlas. Tento súhlas môžete odmietnuť tu.

OK
Široký výber svetových značiek Doprava zadarmo nad 85 Eur*

x

lMENU


Vitajte na stránkach LASCANA!

U nás nakupujete bezpečne!

Pohodlné a spoľahlivé online nakupovanie: u LASCANA sú Vaše osobné údaje v bezpečí.

 
OBCHODNÉ PODMIENKY >

OBCHODNÉ PODMIENKY

(Posledná úprava: 15. októbra 2019.)

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú platné v prípade registrácie kupujúceho (ďalej len Kupujúci) alebo objednávky cez webovú stránku lascana.hu (ďalej: Internetový obchod) prevádzkovanou OTTO Central Europe GmbH (ďalej len LASCANA).

Údaje LASCANA:

 

Názov: OTTO Central Europe GmbH

Adresa: P.O. Box 4, 010 02 Žilina 2.

Telefón: (02) 32 10 10 23

Fax: (02) 32 10 10 25

E-mail: objednavka@lascana.sk    

Identifikačné číslo/súd: 358332134  

Daňové číslo: 4020130411

Poskytovateľ hostingu, sídlo, prevádzka, e-mail: ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, support@active24.co.uk

1.       Registrácia

LASCANA prijíma objednávky cez Internetový obchod len od registrovaných kupujúcich, k registrácii je nutné, aby Kupujúci poskytol všetky údaje, ktoré LASCANA požaduje počas registrácie. Internetový obchod informuje Kupujúceho počas registrácie prostredníctvom upozornenia, ak poskytol neúplné údaje, pričom k úspešnej registrácii je potrebné tie doplniť alebo opraviť. LASCANA nezodpovedá za problémy, meškanie či chyby vzniknuté zo strany Kupujúceho z dôvodu nesprávne a/alebo nepresne poskytnutých údajov. Registrácia je možná aj počas objednávania alebo ešte pred nákupom, a to vyplnením formulára „Registrácia“ prostredníctvom menu z hornej hlavičky Internetového obchodu. Registráciou Kupujúci akceptuje podmienky uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Informačnom systéme o Ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v Informačnom systéme o Ochrane osobných údajov. Pri registrácii môže Kupujúci dať svoj súhlas, že zo strany LASCANA mu budú posielané ponuky a reklamy, formou e-mailu, SMS alebo cestou pošty. V Internetovom obchode LASCANA sa môžu registrovať len osoby staršie ako 16 rokov, registráciou Kupujúci potvrdzuje, že dovŕšil 16 rokov. 

2.         Možnosť výmeny a vrátenia tovaru, právo na odstúpenie

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru:

Ak by s tovarom zaslaným LASCANA Kupujúci nebol spokojný, respektíve sa tak z akýchkoľvek dôvodov rozhodne, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru Kupujúcim alebo treťou osobou označenou Kupujúcim, ktorou však prepravca nie je. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje spoločnosť LASCANA o svojom odstúpení od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad mailom na e-mailovú adresu: objednavka@lascana.sk alebo listom zaslaným poštou na adresu OTTO Central Europe GnbH P.O. Box 4, 010 02 Žilina 2. V prípade odstúpenia od zmluvy písomnou formou stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení do 14 dní (nevyžaduje sa doručenie do 14 dní). Kupujúci svoje právo na odstúpenie môže uplatňovať a v čase medzi objednaním a prevzatím tovaru.

Na tento účel možno použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tu .

V prípade niektorých výrobkov spotrebiteľ nemôže uplatňovať svoje právo na odstúpenie od zmluvy (napr. noviny, časopisy a periodiká, zvukové a obrazové záznamy v uzavretých baleniach, aj v prípade počítačových softvérov, ak spotrebiteľ tovar po jeho prevzatí rozbalil, respektíve ohľadne výrobkov v uzavretých baleniach, ktoré z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nemožno vracať, ďalej výrobkov, ktoré sa ľahko kazia alebo výrobkov určených na spotrebu v krátkom čase, respektíve aj takých výrobkov, ktoré vyplývajúc zo svojej povahy, sa po odovzdaní zmiešavajú s inými výrobkami, ďalej takých prefabrikovaných výrobkov, ktoré boli vyhotovené podľa zákazky spotrebiteľa alebo vyslovene na jeho žiadosť alebo výrobkov, ktoré boli jednoznačne prispôsobené na osobu spotrebiteľa).

 

Ak Kupujúci odstupuje od svojho úmyslu kúpiť tovar (od zmluvy) LASCANA je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy a v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu (výnimkou nákladov na vrátenie tovaru navyše, ktoré vznikli v dôsledku toho, že si Kupujúci zvolil spôsob zaslania tovaru späť odlišný od najlacnejšieho bežného spôsobu zasielania, ponúkaného spoločnosťou LASCANA).

LASCANA môže vrátenie platieb zadržať, kým mu nebude tovar vrátený, alebo Kupujúci nepotvrdí, že ten poslal späť: z dvoch možností je potrebné brať zreteľ na skorší dátum.

Bezprostredné náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. LASCANA v prípade objednávky na dobierku prostredníctvom pošty vracia platbu na meno a adresu uvedených v objednávke Kupujúceho a v prípade úhrady bankovou kartou vracia platbu prevodom na bankový účet, z ktorého bol tovar uhradený.

 

Kupujúci je povinný vrátiť resp. zaslať tovar späť spoločnosti LASCANA bez neodôvodneného omeškania, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť ako bežný vnútroštátny balík na vlastné náklady, na túto adresu: Otto Central Europe GmbH - Bojnická 14, 831 04 Bratislava OHR. (balík na dobierku alebo porto balík LASCANA nemá možnosť prevziať). Kupujúci podľa možností tovar vráti v originálnom balení s prilepenou etiketou z faktúry, kde uvedie dôvod vrátenia tovaru, čím urýchli proces vybavenia spätnej kúpy. Pre uľahčenie spätného zaslania môže kupujúci použiť prilepené etikety z faktúry!

 

Ako funguje vrátenie tovaru?

Zabaľte produkt späť do pôvodného balenia a nalepte na balík nálepku nachádzajúcu sa na dodacom liste, na ktorej je už uvedená presná adresa pre vrátenie tovaru. Ak spolu s objednaným produktom nebol doručený dodací list alebo sa tam nenachádza nálepka s adresou pre vrátenie, prosíme Vás, aby ste vhodným spôsobom zabalili tovar a na balenie napísali nasledujúcu adresu: Otto Central Europe GmbH - Bojnická 14, 831 04 Bratislava OHR.

Následne môžete podať balík na poštách na celom území Slovesnska ako bežný vnútroštátny balík. Prosíme, aby ste si uchovali potvrdenie o vrátení tovaru, kým Vám nebude vrátená suma objednávky.

Radi by sme Vás upozornili na nasledujúce:

Radi by sme Vás upozornili na skutočnosť, že kupujúci vracia každý tovar na vlastné náklady prostredníctvom Slovenskej pošty.

Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo opotrebený, výnimkou použitia potrebného na zistenie charakteru, vlastností a prevádzkyschopnosti tovaru (napr. kupujúci si môže tovar vyskúšať, prezrieť si tovar). Za pokles hodnoty tovaru, škodu a náklady, ktoré vyplývajú zo zjavného opotrebenia – teda ak vrátený tovar je poškodený alebo nesie stopy takého používania, ktoré prekračuje rámec všeobecnej očakávateľnosti – znáša Kupujúci. V takomto prípade LASCANA pokles hodnoty tovaru, škodu, resp. náklady vyplývajúce z opotrebenia a použitia tovaru prenáša na Kupujúceho, ktorá suma sa odpočíta od kúpnej ceny, ktorá sa má spotrebiteľovi vrátiť.

V prípade, ak pri tovare, ktorý Kupujúci vracia späť, bola využitá zľavová akcia, je táto zľava percentuálne rozpočítaná na objednaný tovar a pri vrátení sa suma zníži o poskytnutú zľavu.

 

3.       Objednávka

Kupujúci svoju objednávku môže vykonať vložením tovaru do košíka, kliknutím na vstup alebo registráciu a následne po výbere spôsobu platby kliknutím na „odoslanie objednávky“. Odoslaním objednávky Kupujúcemu vznikne povinnosť platby voči spoločnosti LASCANA. Vymazanie objednávky je možné len v deň objednávky.

Pri nakupovaní Kupujúci má kedykoľvek možnosť meniť údaje týkajúce sa objednávky, napr. v košíku zmení množstvo, resp. pridaním tovaru alebo jeho odobratím, atď.. Na Vašej osobnej stránke výberom možnosti „Môj účet“ kedykoľvek máte možnosť zmeniť svoju adresu na dodanie tovaru. Po zaslaní objednávky však už nie je možnosť na zmenu adresy dodania tovaru. Ak ste však zadali objednávku Vy, balík príde na adresu, ktorú ste si ako adresu dodania uložili na svojom účte.

Po zadaní objednávky bez meškania, ale najneskôr do 48 hodín sa automatickou e-mailovou správou vygenerovanou e-shopom LASCANA bude potvrdené prijatie zmluvného vyhlásenia Kupujúceho. Internetový obchod LASCANA potvrdí objednávku kupujúcemu zaslaním osobitného e-mailu, ktorý bude obsahovať informáciu o akceptácii objednávky Kupujúceho. Ak od LASCANA nepríde potvrdenie o objednávke do 48 hodín od objednania, tak bude Kupujúci oslobodený od povinnosti predkladania ponúk.

Môže sa stať, že LASCANA – napriek potvrdeniu objednávky – objednaný tovar môže dodať len neskôr pre nedostatok zásob, alebo z iných dôvodov, alebo ho vôbec nevie dodať. Špecifikácie a ceny tovaru sú uvedené u jednotlivých položiek tovaru.

Ceny uvedené v internetovom obchode LASCANA sú uvádzané vždy v EUR a obsahujú aj DPH. LASCANA si vyhradzuje právo zmeny cien, to sa však nedotýka už potvrdených objednávok, na ktoré sa vzťahujú ceny uvedené v potvrdení o objednávke.

 

LASCANA vynaloží všetko úsilie v záujme toho, aby boli v internetovom obchode LASCANA uvádzané správne údaje. V prípade, že sa i napriek vynaloženiu všetkej odbornej starostlivosti dostane na stránky e-shopu nesprávna cena, najmä čo sa týka zjavne chybnej ceny, napr. „0“ EUR alebo „1“ EUR, ktorá je výrazne odlišná od všeobecne známej, prijateľnej alebo odhadovanej ceny za produkt, alebo ktorá sa objavila z dôvodu systémovej chyby, predajca nie je povinný dodať tento tovar za chybne uvedenú cenu. LASCANA si vyhradzuje si právo na zrušenie objednávok založených na nedorozumení a na odopretie ich plnenia. LASCANA môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie za správnu a reálnu cenu, pričom na základe týchto informácií Kupujúci môže od svojho úmyslu nakúpiť odstúpiť. 

4.       Informácie o dodávke a cena za prepravu

 

Dodacia lehota: Upozorňujeme našich zákazníkov, ak je požadovaný tovar skladom naša dodacia lehota:
5-8 pracovných dní.

 

LASCANA doručuje výhradne v rámci územia Slovenska!

Kuriérskou službou Pošty na adresu: Tovar objednaný v internetovom obchode LASCANA Vám doručí domov logistický partner LASCANA, kuriérska služba Slovenskej pošty, a to v pracovných dňoch medzi 7:00 – 17:00 hod. O pravdepodobnej dobe doručenia Vás bude kuriérska služba v deň doručenia, v ranných hodinách, informovať e-mailom. Pokiaľ Vám pravdepodobná doba doručenia nevyhovuje, na novom termíne sa môžete dohodnúť s kuriérskou službou na telefónnom čísle 0850 122 413, e-mailom zakaznickyservis@slposta.sk alebo na webovej stránke www.posta.sk Slovenská pošta ( adresa Bojnická 14, 831 04 Bratislava) odvolajúc sa na identifikačné číslo zásielky. Ak sa v doručení balíka vyskytne prekážka, kuriér na adrese zanechanom tlačive informuje Kupujúceho o prvom pokuse doručenia.

 

Po prvom neúspešnom pokuse doručenia sa ešte raz pokúsime o doručenie balíka, ktoré je bezplatné. Po prvom pokuse doručenia Kupujúci má 10 dní na to, aby balík prevzal, následne sa balík dostane späť do skladu LASCANA. Na oznamovacom tlačive je uvedené telefónne číslo kuriéra, telefónne číslo zákazníckeho centra a jeho e-mailová adresa, na ktorých kontaktoch sa môžete dohodnúť o ďalšom mieste a termíne doručenia zásielky a kde sa môže uskutočniť odovzdanie a prebratie zásielky. Tím Kuriérskej služby je veľmi flexibilný a urobia všetko pre to, aby sa zásielka dostala čo najskôr Kupujúcemu. Avšak pracovníci Kuriérskej služby prichádzajú k adresátom od jednej adresy k ďalšej, preto nemožno žiadať, aby kuriér pred príchodom zatelefonoval, alebo sa osobitne dohodol s Kupujúcim, preto je účelné zadať takú adresu, kde je Kupujúci (člen rodiny, spolupracovník, známy) počas dňa dostihnuteľný.

Sledovateľnosť pohybu zásielky: Použitím identifikačného čísla zásielky môže Kupujúci sledovať svoje zásielky online na webovej stránke https://www.posta.sk/zmena-zasielky. Ak by ste chceli získať informáciu o stave zásielky alebo o presnom čase prepravy, môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 - 18.00 hodín, na telefónnom čísle 08 50 122 413.

Prevzatie balíka: Pri preberaní balíka prosím vždy skontrolujte, či balenie nie je poškodené! Pokiaľ je obal zásielky poškodený alebo porušený, zásielku od kuriéra nepreberajte alebo trvajte na tom, aby bola spísaná zápisnica o škode! Ak je balík porušený a nie je k nemu pripojený zápis o škode, prosím, nepreberajte balík. V prípade, ak tovar alebo jeho časť chýba, pošlite nám zápisnicu o škode na adresu LASCANA a my Vám pošleme chýbajúci tovar. V záujme uplatnenia ďalších možných reklamácií Vás prosíme, aby ste si uchovali doklad o zaplatení tovaru. 
 

Cena prepravy:

Prepravné pri doručení domov: V prípade objednávky nad 85 EUR Vám bude objednaný tovar doručený zadarmo (výnimkou, ak si objednáte tovar so špedičným poplatkom). Prepravné pri doručení až domov, ak hodnota objednávky neprekročí sumu 85 EUR:
4,75 Eur: V prípade platby bankovou kartou
3,99 Eur : V prípade platby na dobierku
Při platbě na dobírku připočítáváme vždy manipulační poplatek, který činí 0,99 Eur.

V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že sa vyskytne nedostatok tovaru a tak objednaný tovar internetovým obchodom LASCANA môže byť dodaný v niekoľkých balíkoch. E-mailom Vám oznámime všetky potrebné informácie o dodaní chýbajúceho tovaru.

Pri Vašom nákupe Vám budú zohľadnené a následne kumulovane odrátané všetky zľavy na ktoré máte pri Vašom nákupe nárok. Ak tým istým Kupujúcim budú v jeden deň, ale v osobitných objednávkach zaslané objednávky domov, LASCANA bude spravovať tieto objednávky zvlášť a dodá tovar zvlášť, preto bude cena prepravy na každú objednávku osobitne vyúčtovaná.

 

5.       Informácie o platbe, možnosti

V našom internetovom obchode si môžete zvoliť platbu bankovou kartou alebo platbu na dobierku, z ktorých si Kupujúci môže vybrať počas objednávania. Výška ceny závisí aj od spôsobu platby, cena rámci objednávacieho procesu bude pre Kupujúceho zobrazená. Nákupné poukážky a vyhrané zľavové kupóny je možné využiť iba v prípade výberu platby na dobierku.

Platba platobnou kartou: V našom internetovom obchode môžete platiť aj platobnou kartou online, či máte kartou VISA alebo MasterCard. Ak chcete použiť tento spôsob platby, zvoľte si v menu možnosť "Platobná karta", potom bude Kupujúci presmerovaný na stránku EOS Payment vykonávajúceho spracovanie finančnej operácie, kde sa zároveň uskutoční platba, pričom počas tejto operácie okrem názvu vydávateľa platobnej karty, čísla karty a dátumy platnosti je potrebné zadať aj kontrolný kód karty. Kontrolný kód je trojčíslie vytlačené na zadnej strane platobnej karty, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti platieb na internete. Najmodernejšia kódovacie technika, ako napr. metóda Secure Socket Layer (SSL) a systém 3D-Secure, Vám ponúka najvyššiu možnú bezpečnosť i pri internetovej platbe. Možnosť platby platobnou kartou sa vzťahuje na celý sortiment tovaru ponuky LASCANA. Kúpna cena bude z Vašej karty odpočítaná až po doručení tovaru, avšak táto suma bude blokovaná už pri objednávke.

V prípade voľby možnosti platby bankový prevodom: V prípade trvalej nedostupnosti Vami uhradenú hodnotu objednaného tovaru, poprípade hodnotu zodpovedajúcu vrátenému tovaru, v rámci našich možností v čo najkratšej lehote pošleme na bankový účet, ktorý používate (so zreteľom na ustanovenia o práve na odstúpenie). Ak zvolíte možnosť platby bankový prevodom, v zadaných objednávkach už LASCANA nevie vykonať žiadne zmeny!

Ak jedna objednávka obsahuje viac položiek a je možné iba čiastkové dodanie, bude debetovaná iba dodaná položka (a dodacie náklady). V tomto prípade systém po 30 dňoch automaticky uvoľní sumu súčtu nedodaných položiek a opakovane ju blokuje až do vymazania objednávky. Pokiaľ vymazanie objednávky iniciuje zákazník, alebo objednávku vymaže OTTO Central Europe GmbH – napr. pretože sa daný produkt minul – blokovanie bude uvoľnené do 30 dní od vymazania.

Smernica Európskej únie o platobných službách PSD2 od 14. septembra 2019 zavádza v prípade internetových nákupov a elektronických finančných transakcií bezpečnostné požiadavky na ochranu klientskych dát, tzv. silnú klientskú autentifikáciu.

Platba dobierkou: Ak si Kupujúci zvolí platbu na dobierku, tovar bude internetovým obchodom LASCANA odoslaný na ním uvedenú dodaciu adresu ako doporučená zásielku s dobierkou. Celkovú sumu (hodnotu objednaného tovaru + prepravné + spracovateľský poplatok za dobierku) budete Kupujúci platiť priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru.
Spracovateľský poplatok za dobierku: Predstavuje administratívny poplatok, ktorý sa účtuje len v prípade spôsobu platby na dobierku. Ak sa pri objednávke okamžite nevyplatí kúpna cena, poskytujeme Vám úver na kúpnu cenu produktov a služieb až do momentu, keď prevezmete balík a vyplatíte kúpnu cenu.
Položky na čakacej listine prepravíme dodatočne druhým balíkom bezplatne.

V prípade, že potrebujete faktúru s DPH, prosíme Vás, aby ste si z ponuky menu „Môj účet/Prehľad objednávok“ stiahli svoju faktúru k príslušnej objednávke vo formáte PDF a poslali ju na e-mailovú adresu objednavka@lascana.sk spolu s fakturačnými údajmi. Naši pracovníci Vám faktúru s DPH pošlú späť cestou pošty.

 

6.       Záručné podmienky

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ. Na zodpovednosť predajcu za vady tovaru sa v týchto prípadoch aplikujú § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak právne predpisy neustanovujú inú, kratšiu, prípadne aj dlhšiu dobu; táto informácia je uvedená pri výrobku v katalógu alebo na www.lascana.sk. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov, najmä § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Kupujúci má právo, aby bola vada riadne a včas odstránená. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté  v súvislosti s opotrebovaním tovaru, jeho bežným používaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia, zanedbaním pravidiel údržby alebo na chyby, kvôli ktorým bola znížená cena výrobku. Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na tovar. Tá začne opäť plynúť až dňom prevzatia tovaru po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť).
Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave (t.j. od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať). Zákazník je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii. Po treťom neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po 6 týždňoch skartácii. Chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, musí kupujúci vytknúť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.

Reklamačné konanie:
Zákazník si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho a to osobne alebo poštou. Tovar doručuje kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho: Slovenská pošta, adresa: "OTTO Central GmbH, Bojnická 14 831 04 Bratislava". Odporúča sa, aby kupujúci tovar poistil. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie predávajúci zabezpečí kupujúcemu opravu veci, výmenu tovaru, vrátenie peňazí alebo uplatnenie primeranej zľavy. V prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením.

Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady (chyby) tovaru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie:
1. Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;
b) informácie podľa nasledovného bodu 2, písm. a) a c)

2. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie:
a) meno a adresu zákazníka;

b) názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku;

c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;

d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;

e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak);

f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.

3. Originál reklamačného listu dostane zákazník, kópia ostáva predávajúcemu.

Spôsoby riešenia reklamácie:
1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.

2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:

a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok, alebo

b) vrátiť peniaze zákazníkovi, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak

- chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,

- alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku(strata dôvery),

- alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a so zákazníkom nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.lascana.sk. OTTO Central Europe GmbH si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek upraviť/zmeniť/aktualizovať.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIA:

Pri každom kontakte s predávajúcim je potrebné uviesť zákaznícke číslo kupujúceho.
Faktúra je pre kupujúceho dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť. Tovar môže kupujúci vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia! Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná! Pri výmene alebo vrátení viacdielnej súpravy, tzn. viac kusov tovaru v jednom balení za jednu cenu (napr. kostým) je bezpodmienečne nutné zaslať vždy celú súpravu.
Záručná doba: V zmysle platného reklamačného poriadku sa pre spotrebiteľov [A1] na každý tovar vzťahuje 2-ročná záručná doba. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa vzťahuje na tovar s preukázateľnými chybami.

Usmernenia k reklamačnému poriadku:

1) Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ

Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.

- Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.

- Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.

- Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.

- K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.

- Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ - napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.

Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:

- posteľná a kuchynská bielizeň /obrusy, utierky/ biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky;

- farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color;

- pletené vrchné ošatenie, plavky, jemná dámska spodná bielizeň, jemné pančuchové výrobky, čiapky, šály apod.: vhodné sú tekuté pracie prostriedky, práškové pracie prostriedky typu color a pracie prostriedky určené výlučne na pranie jemnej bielizne /sú označované klbkom vlny, so znázornením svetra alebo jemnej bielizne apod./;

- výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.

Odporúčame dodržiavať symboly na údržbu textilných a odevných výrobko

2) Ošetrovanie a údržba OBUVI

- Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nemožno kvalifikovať ako oprávnenú reklamáciu.

- Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. V prípade, že si typ, tvar, veľkostné číslo alebo šírku obuvi zvolíte nevhodne, záruka sa nevzťahuje na príp. chyby z tohoto dôvodu a na „pohodlnosť“ obuvi.

- Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi, pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.

- Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.

- Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.

Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od materiálov, z ktorých je vyrobená.

Prehľad piktogramov pre orientáciu v materiálovom zložení obuvi:

1. Usňová obuv: Po vyzutí obuv očistite od blata a prachu suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Potom naneste na zvršok tenkú vrstvu farebného alebo bezfarebného krému a obuv vyleštite. /na ošetrenie – Soft Practic, spreje – Special Wax, Vario Spray a Rustical, na ochranu – impregnačné prostriedky sprej Anti Rain, krémy Water Stop, na leštenie Selbstglanz alebo špongie Mobil, Mini Polish, na farbenie hladkých usní – spreje Colora/.

2. Obuv z vlasových materiálov /Nubuk, Velur/: Po vyzutí obuv zbavte blata a prachu gumovou kefkou. Na odstránenie masnôt používajte chemický prostriedok na čistenie škvŕn. Na očistenú obuv naneste semišové farbivo príslušného odtieňa. Po zaschnutí prekefujte kefkou. Na ošetrenie sú vhodné impregnačné prípravky v sprejoch. Vlasová useň sa nikdy nekrémuje. /na čistenie za vlhka – Soft Cleaner, na ochranu a impregnáciu Anti Rain, nátery Velour+Nubuck/. Upozornenie: Useň nie je vodonepriepustný materiál. Túto vlastnosť možno zlepšiť pravidelným ošetrením. Napriek tomu obuv z tohoto materiálu nie je vhodná na dlhodobé nosenie v daždi. Úplné premočenie usňovej obuvi trvale poškodí jej vzhľad a deformuje tvar /na ochranu usňových podošví proti odratiu a nasiakavosti – náter Sohlen Tonic/.

3. Obuv z lakových usní: Po vyzutí obuvi očistite znečistený povrch mierne zvlhčenou handričkou a do sucha utrite. Druhou handričkou, navlhčenou v ľanovom oleji, pretrite lakové diely a po krátkom čakaní preleštite flanelovou látkou. Obuv si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, nakoľko neznáša nízke teploty /pod bodom mrazu/. Obujte si ju na 10 minút pred odchodom, aby mrazom neutrpela. Zabránite tak tuhnutiu a praskaniu lakovej vrstvy. Neodporúčame používať pri teplote nižšej ako - 5 stupňov. /na obnovu lesklého povrchu a príp. prasklín laku – Lack polish a Lack Spray/.

4. Obuv z poromerických materiálov /syntetika/: Poromerická obuv má tú výhodu, že i pri dlhšom používaní si udržuje svoj vzhľad a ľahko sa čistí. Obuv uzavretého strihu je vhodná na nosenie v chladnom a daždivom počasí. Vyhýbajte sa mrazom a náhlym zmenám teploty. Po vyzutí obuvi k odstráneniu nečistôt postačí omytie vlažnou vodou a preleštenie handričkou. /na čistenie – Soft Cleaner a Laether Soap, na impregnáciu – Collonil Anti-Rain, Waterstop/.

5. Obuv z textilných materiálov: Textilnú obuv po vysušení od blata jemným kefovaním, podľa druhu textilu a povahy znečistenia za vlhka, mastné škvrny čističom škvŕn na textil. Odporúčame impregnovať už pred prvým použitím, nikdy neprať. /na čistenie – Textil Cleaner a Flecht-K, na impregnáciu Anti Rain/.

 

7.       Záverečné ustanovenia

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.

Všetky spory, ktoré vzniknú z týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne slovenské súdy. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Prípadné spory možno riešiť aj mimosúdnou cestou. V tomto prípade je spotrebiteľ je oprávnený kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov kde spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.lascana.sk a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Uskutočnením registrácie ako aj poslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, bol informovaný o možnostiach odstúpiť od zmluvy aj o všetkých skutočnostiach uvádzaných v § 3 ods. 1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania sa v zmysle § 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Všetky materiály, ktoré sú zobrazené na internetových stránkach predávajúceho sú výlučným vlastníctvom spoločnosti LASCANA a sú chránené príslušnými ustanoveniami autorského zákona. Akékoľvek použitie obsahu stránok predávajúceho a loga LASCANA podlieha súhlasu predávajúceho.

Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 15.10.2019 a použijú sa na objednávky doručované internetovému obchodu LASCANA po uvedenom dátume.

Podmienky používania "hodnotenia":

Možnosť posúdenia nakúpených produktov, "hodnotenie", používanie funkcie je upravené.

Pokiaľ chcete zaslať vaše hodnotenie, prosím vyjadrite súhlas s nasledovným / vyhlásenie v tom zmysle, že:

•     vyjadrujete iba vlastné písomné hodnotenie, ktoré neporušuje právo duševného vlastníctva ktorejkoľvek inej osoby;

•     písomné hodnotenie, pri ktorom sa vzdávate práv súvisiacich s duševným vlastníctvom alebo iné;

•     hodnotíte len na základe osobných skúseností

•     posledných 16 rokov;

•     hodnotenie neporuší podmienky používania uvedenej v podmienkach "Hodnotenia", podmienky a práva fyzických a právnických osôb

Používatelia nesmú publikovať nasledovné hodnotenie:

•     O ktorom viete, že je nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce;

•     O ktorom viete , že je urážlivé, nemravné alebo diskriminačné;

•     O ktorom viete, že porušuje autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvo, právo na súkromie alebo iných práv tretích strán;

•     O ktorom viete, že je v rozpore so zákonom;

•     O ktorom viete, že je ohováračské, urážlivé, nenávistné, rasovo či inak urážlivé pre náboženstvo, vyhrážanie, obťažovanie;

•     O ktorom viete, že zahŕňa inzerciu pre iné webové stránky, informácie, adresy, emailové adresy, telefónne číslo alebo iné kontaktné možnosti;

•     O ktorom viete , že obsahuje počítačové vírusy, červy alebo iné potenciálne nebezpečenstvo počítačového programu;

•     kritiku, že inej osoby podávajúcej hodnotenie;

•     O ktorom viete, že bude ohrozená, poškodená bezpečnosť inej osoby alebo majetku. Týmto hodnotením a zverejnením, súhlasíte s tým, že akceptujete naše pravidlá uverejňovania hodnotenia a súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami podľa platných právnych predpisov a podmienok. OTTO Central Europe GmbH nie je zodpovedná za akékoľvek škody, nároky, požiadavky vyplývajúce zo zverejnenia hodnotenia.

Súhlasíte so zverejnením Vášho hodnotenia tak, že na stránkach LASCANA sa bude zobrazovať rating spoločnosti.

OTTO Central Europe GmbH. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny hodnotenia zverejneného na webovej stránke a uprednostniť ďaľšie údaje o produkte - voľne a bez potreby výslovného súhlasu od hodnotiteľa.

OTTO Central Europe GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek hodnotenie skontrolovať a bez udania dôvodu zmeniť alebo odstrániť hodnotenie ak je "hodnotenie" v rozpore s podmienkami používania alebo inak v rozpore so zákonom podľa jej uváženia.

Ako sa uvádza v podmienkach hodnotenia, za obsah hodnotenia je zodpovedná osoba, ktorá hodnotenie zasiela, spoločnosť OTTO Central Europe Gmbh.nenesie žiadnu právnu ani finančnú zodpovednosť za jeho obsah.

 

8.       Kontakt

 

OTTO Central Europe GmbH

Sídlom: H-1134 Budapešť, Maďarsko Róbert Károly krt. 59.

Kontaktná adresa: P.O. Box 4, 010 02 Žilina 2

ID No.: 01-09-160524

Tax No.: 4020130411

E-mail: objednavka@lascana.sk

www.lascana.sk

Telefón: (02) 32 10 10 23

Fax: (02) 32 10 10 25 (nonstop)

Poskytovateľ hostingu: ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika.

 

9.       Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV >
X
X

Ďakujeme Vám za hodnotenie!

Nasledujúci text bol zaznamenaný:Súhlasíte s tým, aby krstné meno bolo publikované pri hodnotení.


Vaše hodnotenie:


Vaše hodnotenie je prijaté v našom systéme, po spracovaní bude zverejnené na našich stránkach do 72 hodín od odoslania.

Pokračovať